هشدار: از کسى که نمی‌شناسید شارژ موبایل نگیرید

Posted: August 27, 2013 in 4dic3
Tags:

Untitled هشدار: از كسى که نمی‌شناسید  شارژ موبايل نگيريد

کاربرانى که در ایران هستند و فعالیت سیاسى و حقوق بشری دارند لطفا دقت کنند:
از کسى که نمی‌شناسید  شارژ موبایل نگیرید.
یکى از ترفندهاى فتا و مأموران اطلاعات همین است. این افراد با استفاده از پروفایل‌های جعلی میتوانند بفهمند چه خطى شارژ را وارد کرده است و از این طریق رد فعالین را بگیرند.
لطفا به اشتراک بگذارید.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s