نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

Posted: September 12, 2013 in 4dic3
Tags:
1233432 165869406934884 1840783702 n  نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

نظارت گشت ارشاد بر استخر مختلط (مرد و پسر قاطی)

 

تعریف من از جامعه آزاد جایی‌ست که اگر کسی نخواهد همرنگ جماعت شود ، در امنیت باشد .

آدلای استیونسون

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s