دولت روحانی و بازسازی لابی رژیم در آمریکا

Posted: October 28, 2013 in 4dic3
Tags:

دولت روحانی از ایراینان در آمریکا میخواهد که با راه اندازی یک لابی قوی، به دیپلماسی رژیم کمک کنند و به مقابله با لابی صهیونیستی در آمریکا برخیزند. اما کارشناسان رژیم به روحانی هشدار میدهند که اکثریت ایرانیان خارج از کشور با حکومت مخالفند و وارد این لابی نخواهند شد و رژیم باید مثل گذشته از لابی کمپانی های نفتی آمریکائی و از گروههای ضد جنگ برای پیشبرد اهداف خود کمک بگیرد.

 

منبع: سایت تحلیلی خبری بروجردی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s