فدرر پیتزا پخش می‌کند

Posted: October 30, 2013 in 4dic3
Tags:

271073fa434dfbedecc5cddef10cff3e L فدرر پیتزا پخش می‌کند

 

راجر فدرر بعد از شکست در فینال بازل، بین توپ‌جمع‌کن‌ها پیتزا پخش کرد. او که روزگاری خودش هم در این تورنمنت به عنوان یک توپ‌جمع‌کن کار می‌کرد، طبق یک سنت قدیمی هر سال این کار را در زادگاه‌اش انجام می‌دهد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s