چه فرق می کند زن بودن

Posted: March 9, 2014 in 4dic3
Tags:

793854 10151439986745281 846128263 o چه فرق می کند زن بودن

چه فرق می کند زن بودن

یا مرد نبودن

وقتی که بودنت

آزادانه نبود

با مرد بودن

یا زن نبودن

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s